BAKANLIĞIN YARGISAL TEDBİRLERİ

Dünya genelinde etkisini gösteren COVİD-19 salgınıyla ilgili mücadele hızla devam ederken bu sürecin yarattığı olumsuz etkilere karşı Adalet Bakanlığı tarafından da birtakım tedbirlerin alınması söz konusu olmuştur. Bu süreçte Adalet Bakanlığı tarafından alınacak tedbirleri içeren acil eylem planı hazırlandı ve aşama aşama tedbirlerin uygulanması sağlanmaktadır.

İçeriğimizin hemen başında Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayınladığı son raporu paylaşmak istiyoruz;

BİRİNCİ AŞAMADA

İlk tedbirlerin; 13.03.2020 tarihinde; Korona virüs Bilim Kurulunun yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı, bağlı ve ilgili kurumlar bünyesinde ayrıca Ceza infaz kurumlarında alınması söz konusu oldu.

Adalet bakanlığı merkez teşkilatı, bağlı ve ilgili kurumlar bünyesinde alınan tedbirler;

 • Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurt dışına ziyaretler ve yurt dışından gelen heyet ziyaretlerinin kabulü nisan ayı sonuna kadar iptal edildi,
 • Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi bütün toplu faaliyetler yine nisan ayı sonuna kadar iptal edildi,
 • Yurt dışından gelen personel, korona virüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumuna yönlendirilmekte olup personelin yurda giriş yaptığı andan itibaren ilk 14 günü raporlu olarak geçirmesi takip edilmekte,
 • Adliyeler, Bakanlık merkez teşkilatı, ilgili kurumlar ve ceza infaz kurumları dâhil bütün binalarda, ring ve servis araçlarında dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri rutin olarak yapılmakta olup bütün bina girişlerinde dezenfektan aparatları bulundurulmaktadır. Ayrıca sağlık bilgisi noktasında farkındalığın artırılması amacıyla personele eğitim verilmekte ve vatandaşlara yönelik duyuruların yapılacağı şeklindedir.

Cezaevleri için alınan tedbirlerde ise;

 • Kuruma ilk kabul işlemleri esnasında hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler, hastanelere sevk edilerek, sağlık raporları doğrultusunda ceza infaz kurumlarına kabul edilmesine,
 • İlk kabul işlemleri, tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediği kolluk marifetiyle tespit edildikten sonra yapılmasına,
 • Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin, gecikmeksizin hastaneye sevki sağlanmasına, tedavileri tamamlanan ve test sonuçları negatif çıkanlar kuruma kabul edilmesine,
 • Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler ise imkânlar dâhilinde 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutulmasına,
 • Son dönemde yurt dışına çıkmış olan yabancı ve Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmemesine,
 • Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dâhil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılmasına karar verilmiş olup;

Bütün ceza infaz kurumları için yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesi temin edilmiş olup salgın ihtimaline karşı bütün ceza infaz kurumlarında ilk müdahale esnasında gerekli olan tulum, maske, eldiven, gözlük, galoş, bone ve sıhhi önlük ihtiyacı da giderilmiştir.

Aynı zamanda bu kapsamda alınan tedbirler arasında Ceza İnfaz Kurumlarındaki aile görüş odalarının kullanılması iki hafta süreyle ertelenmesine yönelik karar verilmiştir.

İKİNCİ AŞAMADA

Alınan ilk tedbirlerden ardından; 16.03.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri çerçevesinde yargı ve adalet hizmetleri bağlamında alınacak tedbirlere;

Adliyeler konusunda;

 • Sirkülasyonu azaltmak amacıyla mahkemeler, dosyalarda erteleme kararı verebileceklerini, bu dosyaların ertelenmesi için avukatların dilekçe vermesine gerek olmadığını,
 • Cumhurbaşkanlığının idari izin kararı uyarınca 60 yaş üstü ve riskli gruplar içinde ki yargı mensupları ve adalet personelinin izinli sayılacağı;
  • Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyondakiler hariç altmış yaş ve üzerinde olanların.
  • Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunları olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp dam ar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar)
 • Bütün adliyelerde ilaçlama ve dezenfekte işlemleri rutin olarak yapılmasına karar verilmiş olup, Avukatların yeni dava açma, icra takibi gibi işlemleri UYAP üzerinden takip etmeleri tavsiye edilmiştir.

Noterler için alınan tedbirler ise;

 • Yeni bir duyuru yapılana kadar noterlik hizmetlerinin ertelenmesine,
 • Tutuklu ve hükümlülerin noterlik vekâletleri kapalı görüş usulü ile verilmesine,
 • Bütün noterlerde ilaçlama ve dezenfekte işlemleri rutin olarak yapılmasına karar verilmiştir.
Ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerine ek olarak ise;
 • Avukatların; tutuklu ve hükümlüler ile acil hallerde kapalı görüş yapabileceklerine,
 • Ceza infaz kurumlarında personele ve görüşe gelen avukatlara maske ve eldiven verilmesine,
 • Ertelenen görüş ve ziyaretlerin ileri tarihte kullanılmasına,
 • İş yurtları faaliyetlerine 2 hafta süreyle ara verilmesine,
 • Denetimli serbestlik kapsamında toplu faaliyetlerin askıya alınmasına,
 • Kuruma gelen kitap, mektup ve diğer postalar 24 saat bekletildikten sonra teslim edilmesine karar verilmiştir.

17.03.2020 tarihinde; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğince yargı mercilerine iletilen yazıda;

“Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Korona virüs Bilim Kurulu’nun önerileri kapsamında;

 • Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde; duruşma ve keşiflerin ertelenmesini,
 •  Gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi,
 • Mezkûr Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi”

Hususlarına yer verilmiştir. Bu yazı ile birlikte adliyelerde birçok mahkemede duruşmalar katılım olmaksızın görülmüştür.

19.03.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarında görüşleri iki hafta ertelenmesinin ardından tutuklu ve hükümlülere kapalı ve açık görüş yerine ek telefon hakkı verdi. Bu düzenlemeyle tutuklu ve hükümlüler, aile bireyleriyle haftada iki kez telefonla görüşebilecek.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA;

Acil eylem planı kapsamında önceki tedbirlere binaen 22.03.2020 tarihinde alınan tedbirler kapsamında; icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı.

Resmi gazetede yayınlanan  2279  sayılı kararı ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu’nun 330. maddesi gereğince sahip olduğu yetkiyi kullanmış oldu ve

 • Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu.
 • Bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
 • Bu karar sayesinde, korona virüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak.
 • 30 Nisan’a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de söz konusu olmayacak.

Aynı zamanda bu kapsamda adliyelerde ve noterliklerde nöbet sistemine geçtiklerini buna göre adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hâkim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir.
HSK, almış olduğu bu kararla artık daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur, tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlamıştır.

Noterliklerde ise bu düzenleme ile birlikte; bir gün tek noterliklerin, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir.

Öte yandan Adalet Bakanlığına bağlı İş Yurtları Kurumuna ait gayrimenkullerde kiracı olan işletme sahiplerinden bu süreçte kira alınmamasına karar vermiştir.

DÖRDÜNCÜ AŞAMADA;

Adalet Bakanlığı tarafından alınan en son tedbir; 25.03.2020 tarihinde alınan ve bu tedbir kararı ile birlikte icra ve iflas takipleri yönünden olduğu gibi yargılamalara ilişkin bütün sürelerde 30 Nisan’a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da yetki; HSK ile Yargıtay ve Danıştay Başkanlar kurullarına verildi.

Güncel Cezaevleri tedbir raporu;

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir