COVİD 19’UN KREDİ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Kredi sözleşmesi, kredi verenin belli sınırlar içerisinde belirli veya belirsiz zaman süreci içinde sözleşmedeki şartlarla kredi alana kullandırmayı, kredi alanın ise aldığı krediyi, komisyon, faiz ve diğer giderler ile birlikte geri ödemeyi taahhüt ettiği çerçeve sözleşmedir. En önemli nokta ise sözleşmeye uygulanacak hükümlerin belirlenebilmesi için, …

Read More

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Bilindiği gibi COVID-19 dünyada ölümcül nitelikte salgın hastalık tehlikesi teşkil ettiği için Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Bunun üzerine her ülkede olduğu gibi ülkemizde de bir takım önlemler alınmıştır. Alınan önlemler arasında, Sağlık Bakanlığı’nın 17.03.2020 tarihinde yayınlanan E.546 sayılı …

Read More
COVID-19 SÜRECİNDE SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN DURUMU

COVID-19 SÜRECİNDE SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN DURUMU

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda açık bir mücbir sebep tanımı verilmemiş, durumun hal ve şartlarına göre değerlendirilebileceği hususu düzenlenmiş; somut olaylara uyarlanması içtihatlara ve doktrine bırakılmıştır. Bu bağlamda, doktrinde “Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline …

Read More
Bir sosyal medya paniği covid19

BİR SOSYAL MEDYA PANİĞİ; COVID-19

Günümüzde sevinçleri, acıları, neşeleri ve kısacası tüm gelişmeleri paylaştığımız kişisel sosyal medya hesaplarımız bizleri zaman zaman duygusal boşluklara itebiliyor. Hemen bu tarihlerde geleneksel yayın mecralarından çok daha hızlı, eşzamanlı kitlesel erişimlerin olduğunu gözlemlediğimiz sosyal medya mecralarında, kişisel olarak müdahale edemediğimiz bir gündem bulunuyor. Bu gündemler …

Read More
İnfaz Yasası

İNFAZ YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Toplum içerisinde, birey tarafından herhangi bir suçun işlenmesinin ardından, toplumsal düzeni sağlamak amacıyla, suçu işleyen birey, mahkemelerce yargılanmakta ve suçu işleyen kişiye, Ceza Kanunları uyarınca ceza veya güvenlik tedbirine hükmedilmektedir. Hükümle takdir edilen cezanın infazı ise ayrı bir yasa ve prosedüre tabidir. Kısaca İnfaz Yasası …

Read More

MÜCBİR SEBEP, TİCARİ HAYAT VE ETKİLERİ

UÇAN ARABALAR, IŞINLANAN insanlar ve zamanlar arasında yolculuk vadeden bilim kurgu filmlerine inat edercesine 2000’li yıllar bizi zor ekonomik krizler, salgın hastalıklar ve doğal afetler ile karşıladı. Kısa bir süre öncesine kadar gündemi teknolojik gelişmeler meşgul ederken, şimdilerde Covid19/Koronavirüs neredeyse tüm gündemi meşgul etmeye devam …

Read More